Õppimine sillutab
teed tulevikku!

Õppimine sillutab
teed tulevikku!

Sündmuste kalender

10 Apr
Stiilinädal
10.04.2023 / - 14.04.2023 /

Visioon

Järvakandi Kool on uuendustele avatud haridusasutus, kus ümbritsev vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond toetab nii õpilaste kui õpetajate arengut, peab silmas õppekava alusväärtusi ja paikkonna eripära. Õpikeskkond vastab aja nõuetele: koolis on kaasaegsed õppevahendid, tagatud on kooliruumide -ja maa-ala funktsionaalsus ja esteetiline väljanägemine.

Missioon

Järvakandi Kooli missioon on luua tingimused haritud ja arenemisvõimelise noore kodaniku kujunemiseks, keskendudes iga õpilase individuaalsete võimete väljaarendamisele ning loovust, ettevõtlikkust ja õpihimu toetava arengukeskkonna loomisele.