• Järvakandi Kooli põhimäärus .PDF
 • Järvakandi Kooli arengukava 2018-2021 .PDF
 • Järvakandi Kooli õppekava .PDF
 • Järvakandi Kooli kodukord .PDF
 • Järvakandi Kooli ainekavad
 • Loovtööde kavandamise, teostamise, vormistamise ja hindamise juhend .PDF
 • Järelvastamise ja järeltööde sooritamise kord .PDF
 • Üleminekueksami korraldamise tingimused, kord ja hindamine .PDF
 • Kooli vastuvõtu tingimused ja kord .PDF
 • Isikuandmete töötlemise nõusolek .PDF
 • Järvakandi Kooli andmekaitsetingimused .PDF
 • Järvakandi Kooli ruumides ja territooriumil pildistamise, filmimise ja salvestamise kord .PDF