Koosseis

  • Villy Võrk - hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja
  • Katrin Anto - aseesimees, lastevanemate esindaja
  • Anu- Marii Kask - kooli õppenõukogu esindaja
  • Kerttu Reimal - õpilasesinduse esindaja
  • Ene Nüganen - lastevanemate esindaja
  • Kaja Vaikre - lastevanemate esindaja
  • Katrin Kuum - kooli pidaja esindaja
  • Marko Matson - kooli toetava organisatsiooni esindaja
  • Ragnar Ahtijainen - vilistlaste esindaja