Koosseis

  • Villy Võrk - hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja
  • Katrin Anto - aseesimees, lastevanemate esindaja
  • Anu- Marii Kask - kooli õppenõukogu esindaja,
  • Birgit Jaansalu - õpilasesinduse esindaja,
  • Ene Nüganen - lastevanemate esindaja,
  • Kaja Vaikre - lastevanemate esindaja,
  • Katrin Kuum - kooli pidaja esindaja,
  • Marko Matson - kooli toetava organisatsiooni esindaja,
  • Ragnar Ahtijainen - vilistlaste esindaja,