Ulvi Klemmer

haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO)

ulvi.klemmer@jarvakandikool.ee

Tel: +372 53 41 9772

HEV õpilase õppe koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. Koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja juhtkonnale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Piret Oole

sotsiaalpedagoog

piret.oole@jarvakandikool.ee

Tel: +372 50 71223

Nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid teisipäeviti ja reedeti.

Merike Ots

Psühholoog

Telefon: 5036297,

e-post: merike@elutreener.ee

Nõustab õpilasi ja lapsevanemaid  tugimeetmena või koolivälise nõustamiskomisjoni soovitusel  kolmapäeviti 2x kuus.

Anu-Marii Kask

õpiabi õpetaja

anu-marii.kask@jarvakandikool.ee

Kristi Lehtla

õpiabi õpetaja

kristi.lehtla@jarvakandikool.ee

Õpiabitundide läbiviimine rühmas ja individuaalselt. Koostöö klassiõpetaja ja aineõpetajatega. Järelvastamise ja kodutööde klassis õpilaste juhendamine.