Põhikooli lõpueksamid 2020/2021

Eesti keel (kirjalik) - 28. mai

Matemaatika (kirjalik) - 3. juuni

Bioloogia (kirjalik) - 9. juuni

Keemia (kirjalik) - 9. juuni

Füüsika (kirjalik) - 9. juuni

Geograafia (kirjalik) - 9. juuni

Ajalugu (kirjalik) - 9. juuni

Ühiskonnaõpetus (kirjalik) - 9. juuni

Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) - 9. juuni

Vene keel võõrkeelena (kirjalik) - 9. juuni