KIK PROJEKT “Järvakandi kooli ÕPILASED õppeprogrammiga PERnova loodusmajas” 2020/2021

Projekti üldeesmärk on õppekeskuste aktiivõppeprogrammides osalemine ja õpilaste paremate teadmiste andmine keskkonnast.

Planeeritavad õppekäigud toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja
näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist. Saadud teadmisi on võimalik kinnistada
igapäevases õppetöös.

Projekti kestvus: september 2021 – juuni 2022.

Projekti jooksul käivad kõik klassiastmed vastavalt nende ainekavale õppekäigul, millele järgneb õpitut kokkuvõttev tegevus koolis.

Klasside järjestuses toimuvad õppeprogrammid:

1. - 2. klass õppeprogramm „Eesti metsloomad ja nende eluviis"

3. klass õppeprogramm „Organismide rühmad"

4. klass õppeprogramm „Maa: Päikesesüsteemi oaas"

5.- 6. klass õppeprogramm "Vee analüüs"

7. klass õppeprogramm "Vee analüüs"

8. klass õppeprogramm "Looduslike objektide analüüs"   

9. klass õppeprogramm "Anorganiliste ainete keemilised omadused"