Õppenõukogu

Õppeaasta 2022/23

 

06.12.2022, õppenõukogu nr 1

1.      Õppenõukogu sekretäri valimine ja õppenõukogu protokollija nimetamine
2.      Järvakandi Kooli 2022/23 õppeaasta I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
3.      Arvamuse avaldamine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.


14.03.2023, õppenõukogu nr 2

1.      Järvakandi Kooli 2022/23 õppeaasta II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
2.      Õpilaste käitumise arutamine.

07.06.2023, õppenõukogu nr 3


15.06.2023, õppenõukogu nr 4

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine
3. Õpilase järgmisesse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö tulemuste alusel.


30.08.2023, õppenõukogu nr 5

1. Järvakandi Kooli 2022/23 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
2. Kooli kodukorrapunkti 10 „Õppeaasta 2023-2024 trimestrid ja koolivaheaja“ läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta
3. Järvakandi Kooli 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
4. Töötajate tunnustamise kord läbiarutamine ja arvamuse avaldamine (arutelu toimub töökoosolekul, kui kohal kogu kooli kollektiiv)

Õppeaasta 2021/22

 

07.12.2021, õppenõukogu nr 1

 • Õppenõukogu sekretäri valimine ja õppenõukogu protokollija nimetamine.
 • Järvakandi Kooli 2021/22. õppeaasta I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
 • Õpilasega tema käitumise arutamine.

24.03.2022, õppenõukogu nr 2

 • Järvakandi Kooli 2021/22. õppeaasta I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
 • Kooli õppekava punkti 6 läbiarutamine ja arvamuse avaldamine „Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus“ ning selle muudatuste kohta.
 • Arvamuse avaldamine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

09.06.2022, õppenõukogu nr 3

 • Järvakandi Kooli 2021/22. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine.
 • Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
 • Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
 • Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 • Loovtöö sooritamine.

14.06.2022, õppenõukogu nr 4

 • Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine.
 • Põhikooli lõpetajate tunnustamine.

30.08.2022, õppenõukogu nr 5

 • Järvakandi Kooli 2021/22. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
 • Õpilase järgmisesse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö tulemuste alusel.
 • Järvakandi Kooli 2022/2023. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 • Kooli õppekava punkti 6 läbiarutamine ja arvamuse avaldamine „Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus“.
 • Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta.

Õppeaasta 2020/21

 

03.12.2020, õppenõukogu nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/21. õppeaastaks.
 2. I trimestri kokkuvõte kooli õppe- ja kasvatustöö tulemustest 2020/21. õa; ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks.
 3. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine.
 4. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta.
 5. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatusele: Õppetegevuse läbiviimise kord, kui õpetajad ja õpilased ei viibi ühes ruumis ehk õppetöö korraldamine distantsõppe korral.

18.03.2021, õppenõukogu nr 2

 1.  II trimestri kokkuvõte kooli õppe- ja kasvatustöö tulemustest 2020/21. õa; ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks.

09.06.2021, õppenõukogu nr 3

 1. Järvakandi Kooli 2020/21. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine.
 2. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
 4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 5. Loovtöö sooritamine.

14.06.2021, õppenõukogu nr 4

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine.
 2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine.
 3. Põhikooli lõpetamine puudulike hinnetega.

30.08.2021, õppenõukogu nr 5

 1. Järvakandi Kooli 2020/21. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
 2. Õpilase järgmisesse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö tulemuste alusel.
 3. Järvakandi Kooli 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

 

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas
HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4